algemene voorwaarden VERHUUR VERGADERRUIMTE MONQUI

Reserveren en kosten

Kun je helaas niet meer komen? Geen probleem! We hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Tot 7 dagen voor de boekingsdatum (gratis)
– Tot 3 dagen voor de boekingsdatum (50% van de huurkosten) 
– Tot 1 dagen voor de boekingsdatum (75% van de huurkosten) 
– Op de dag zelf (100% van de huurkosten)

We willen eventueel altijd meedenken over het verplaatsen van de geplande bijeenkomst.

Wijzigingen in het aantal personen kan tot 2 dagen van tevoren per mail. De factuur zal worden aangepast op basis van het totaal aantal gasten dat van tevoren is afgestemd. Mochten er minder personen aanwezig zijn bij de bijeenkomst, dan brengt MonQui het origineel gereserveerde aantal personen in rekening. 

Langer blijven dan de afgesproken tijd? Dat kan! Indien jullie langer blijven, is de verhuurder in de mogelijkheid om voor de extra uren kosten te berekenen. 

De factuur wordt verzonden na afloop van de huur, met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

Aansprakelijkheid

Er kan natuurlijk vanalles gebeuren. Daarom is het huren van MonQui op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het pand of inventaris, veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot MonQui.

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van MonQui beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500.

Huisregels

Het gehuurde dient slechts gebruikt te worden voor het doel waarvoor de overeenkomst met MonQui is aangegaan.

Het is verboden om bij MonQui te roken of drugs te gebruiken. Buiten mag je wel roken.

MonQui heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over overlast. Huurder zal per direct MonQui verlaten indien verhuurder dit verzoekt. MonQui heeft het recht om – indien noodzakelijk geacht door MonQui – een reservering te cancelen.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn, of aan de verhuurder te laten weten wie de hoofdhuurder gaat zijn die dag. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Van jouw gasten wordt verwacht dat zij zich houden aan de huisregels of andere gebruiksregels.

In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

ZIJN DE BEPALINGEN OP ONDERDELEN NIET GEHEEL DUIDELIJK, SCHROOM NIET OM JE VRAAG TE STELLEN.